medtao

סקסולוגיה הוליסטית

הרבה אנשים בפעם הראשונה שומעים את המונח סקסולוגיה הוליסטית וישר מניחים שמדובר רק על דבר אחד : סקס. בפועל מדובר על תורה שלמה שמכילה בתוכה טכניקות עתיקות של אלפי שנים שמכילות הרבה מאוד תרגילים שונים כדי להעצים את האנרגיה המינית שלנו.

סקסולוגיה היא תחום ידע מחקרי וטיפולי העוסק במיניות, בדרך כלל מיניות האדם. סקסולוגיה הוליסטית – מבוססת על תורת הטאו.

סודות הטאו שהיו שמורים במשך אלפי שנים התגלו רק בשנות ה80 של מאה ה20 ,לאחר שהעולם המערבי התחיל גם הוא להיות יותר פתוח ללמוד על סקסולוגיה הוליסטית ועל תורת הטאו. לפי טאו מיניות היא לא רק מכניזם לשימור המינים, היא משפיעה לא רק על המישור הגופני אלא גם על רגשותינו  ואל האנרגיה שלנו. למיניות פנים רבות.  שחרור האנרגיה מינית הוא תהליך הוליסטי המתרחש במישור הביואנרגטי כמו גם במישור הרגשי, המנטלי והרוחני.

תורת הטאו מכילה בתוכה הרבה מאוד טכניקות: דמיון מודרך, מדיטציות, תרגילי נשימה ושחרור מתסבוכות רגשיות ומחסומים גופניים, אנרגטיים, רגשיים ומנטליים. בעזרת תרגילים שונים ובעזרת שימוש במדיטציה ניתן להגביר את האנרגיה המינית שלנו לרמות שלא הכרנו. המטרה של סקסולוגיה הוליסטית היא להגיע לתהליך חיים מרפא ומתמיר על מנת להביא אותנו לרמה גבוהה יותר של הוויה.

שילוב בין הגוף לבין הנשמה שלנו

תורת הטאו שואפת לשילוב מושלם בין הגוף והרוח ולכן טכניקות שונות שהיא מציעה עוזרות לנו לכוון ואפילו להעצים באופן משמעותי את האנרגיה המינית שלנו. יש טוענים שבעזרת סקסולוגיה הוליסטית ובעזרת הטכניקות השונות של תורת הטאו יש לנו אפשרות לא רק לשפר את המצב הרוחני אלא גם את הגוף הפיזי ולהתחיל לחזור למצב בו אנחנו יכולים להיות צעירים יותר ובריאים יותר. לא מדובר שם על כל מיני סודות באפילה אלא על טכניקות שכל אחד יכול ליישם בצורה קלה בחיים שלו כדי להגיע למצב של שילוב בין הגוף לנפש ויכול גם לשפר את חיי המין שלו וגם לשלב בחיים שלו אלמנטים שיכולים לגרום לו להוציא את העוצמה הגדולה ביותר .